Uvádění novinek

Jak si najde nový výrobek své spotřebitele?
Potřebujete růst tržeb?
Usilujete o větší podíl na trhu?

Cesta k prodeji:

  • uvědomování zákazníka
  • probuzení zájmu
  • hodnocení novinky
  • vyzkoušení novinky
  • akceptace novinky mezi své potřeby

Cílení nabídky dle typologických vnitřních motivů zákazníků zásadně zvyšuje efektivitu marketingových nákladů. Typologické cílení by mělo být reflektováno v celém marketingovém mixu - od názvu až po balení a způsob nabídky.

Ze zkušenosti

Novinka musí čelit i konkurenci novinek, které jsou již v důchodovém věku.
Nadšení z novinky je hladové, musí se stále krmit.
Vnitřní neviditelná motivace je perpetuum mobile. Ušetřete s novými modely segmentace spotřebitelů pro nabídku, prezentaci i reklamu.

Systemia s.r.o.
Smetanova 131, 250 82 Úvaly, IČ: 28513177, DIČ: CZ28513177
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 147064
www.systemia.cz